TAUROLOCK

Enfeksiyon Kontrolü Sağlamak İçin ANTİMİKROBİYAL Kateter Kilit Sistemi

Neden TauroLock® kullanmalıyım? 
Amaç, kateterlerdeki ve portlardaki enfeksiyonları önlemektir. Heparin sadece antikoagülan olarak etki ederken bakterileri engellemez. Kateterin sadece bir germ ile kontaminasyonu sebebiyle bakteremiya (kanda geçici bakteri varlığı) sebep olabilir. TauroLock'un koruma amaçlı kullanımı ile biyofilm oluşmasının önlenmesi, kateterin veya portun akışkanlığı artacaktır. 

TauroLock® 'un etken maddesi nedir? 
TauroLock® un bileşiminde tekrarlayan bakteriyel ve fungal enfeksiyonlara karşı antimikrobiyal olarak Cyclo-Taurolidine ve biyofilm oluşumuna karşı 4% sitrat bulunur. 

TauroLock® tüm kateterlerde kullanılabilirmi? 
TauroLock® farklı poliüretan ve silikon kateterlerde test edilmiştir.Kateter materyallerinde bozunma tespit edilmemiştir. 
 
TauroLock®kabul görmüşmüdür? 
TauroLock® CE-işaretli medikal bir üründür. Tüm avrupa ülkelerinde satılmaktadır.

 

KATALOĞUMUZU İNCELEYİN LÜTFEN

VİDEOMUZU İZLEYİN LÜTFEN